This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

АДМИНИСТРАТИВНИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Стремим се да предоставяме цялостно обслужване за Вас и Вашия бизнес, затова работим постоянно за разширяване и усъвършенстване на предлаганите услуги. За да улесним ежедневието на клиентите си, местни и чуждестранни физически и юридически лица и клонове, предлагаме още възможности за административно обслужване, виртуален офис, представителство пред различни институции, консултиране, спомагателни дейности в разработване на проекти, извършване на проучвания и др.