This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

ЗАВЕРКИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Преводачите, с които работим, са оторизирани от Министерство на външните работи да извършват официални преводи, затова предлагаме и съдействие за заверка и легализация на вашите документи.

Какво означава заверка и легализация?

За да бъдат валидни за ползване в Република България, официалните документи, издадени в държава, която е страна по Хагската конвенция, е необходимо да бъдат легализирани, т.е. да имат заверка с Апостил. Тя се извършва в държавата, където се издава документът. Преводът на такъв документ на български език се заверява в сектор „Легализации и заверки” при Министерство на външните работи. Аналогично, издадените в Република България официални документи е необходимо да бъдат заверени с Апостил, преведени на официалния език на държавата, за която са предназначени, след което преводът да бъде заверен от сектор „Легализации и заверки” при Министерство на външните работи.

Ако държавата, където се издава, или за която е предназначен документът, има подписан договор за правна помощ с Република България, по силата на който отпада изискването за заверка с Апостил, издадените от тази държава документи трябва да бъдат заверени от оторизираното в договора ведомство. Тези документи се признават от българските институции и се нуждаят единствено от превод на български език и заверка на превода.