This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

ПРЕВОДИ

Писмени преводи

Можете да ни се доверите за качествени писмени преводи от и на български език, които се извършват при спазване на пълна конфиденциалност от заклети преводачи специалисти в различни сфери, като например:

  • Корпоративна документация (устави/дружествени договори, решения, протоколи, договори, фирмена кореспонденция, финансови отчети, презентации, проекти, тръжни документи и др.);

  • Администрация и право;

  • Икономика, счетоводство и финанси, банково дело;

  • Околна среда, води и управление на отпадъци;

  • Енергетика, иновации и технологии;

  • Туризъм;

  • Здравеопазване;

  • Лични бланкови документи (уверения, дипломи, удостоверения, сертификати, свидетелства и др.);

Устни преводи

Предоставяме преводачи за извършване на устен превод при провеждане на срещи и преговори, нотариално изповядване на имотни и други сделки, провеждане на различни корпоративни събития, конференции, форуми и др.