This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

ЦЕНИ

Цената за писмен превод се изчислява на страница преведен текст. Съгласно утвърдения стандарт, една преводаческа страница се състои от 1 800 символа (включително интервали). Цените варират в зависимост от езика, вида на документа и сроковете за превод.

Цените за легализация и заверка на документи зависят от държавните такси, събирани от Министерството на външните работи за съответния вид услуга.

Устен превод на срещи и събития се таксува на час, като цената отново зависи от езика и тематиката на ангажимента. При формиране на окончателната цена се взема пред вид цялото време, през което е ангажиран преводачът. Първият час се таксува като цял, а всеки следващ – на половин час. Желателно е заявките за устен превод да бъдат направени поне 2 дни предварително.

Цената за административно обслужване се договаря в зависимост от обхвата и продължителността на ангажимента.

Свържете се с нас чрез формата за контакт или на посочения телефон или електронен адрес, за да ви изготвим ценова оферта за конкретна поръчка.